Kázne

December

November

11

Nov
Božie povolanie Miro Tóth

Október

28

Okt
Tvár v zástupe Dan Liebe

September

30

Sep

23

Sep

19

Sep
Porazme svoj strach Denis Benjamin (India)

16

Sep

August

26

Aug

19

Aug
Príslovie 17 Peter Tóth

Júl