Kázne

August

19

Aug
Príslovie 17 Peter Tóth

Júl

01

Júl
Svedectva z Indie Jozef Brenkus ml.

Jún

10

Jún
Vernosť učeníka Ľubor Skladaný

Máj

13

Máj
Návšteva Teen Challenge Tibor - Teen Challenge

06

Máj
Pozdrav (Bernt Simonsen) Bernt Simonsen

06

Máj

Apríl

29

Apr
Vzťahy - Dôvera Pavle Cekov

22

Apr
SVEDECTVA Návšteva Šaľa

02

Apr
Cesta do Emauz Štefan Pap