O nás

Informácie o našom zbore

Životná premena cez hlboký vzťah s Bohom bola v rannej kresťanskej cirkvi to, za čo mnohí neváhali položiť svoj život. Je zrejmé, že v priebehu stáročí sa tento dôraz vytratil. Cirkev sa stala inštitúciou, z ktorej sa pomaly vytrácala Božia moc. V každom čase boli jednotlivci a skupiny, ktoré svoju rýdzosť nestratili, no cirkev potrebovala návrat k prvým hodnotám, prvej láske k Bohu a k čistej viere v Božie Slovo. Na toto poukazovala reformácia (1517), ktorá zdôraznila, že jedine Sväté Písmo môže byť základom viery a praxe cirkvi. Odvtedy bolo v cirkvi niekoľko prebudeneckých prúdov (pietizmus, puritanizmus, metodizmus,...), ktoré priniesli do mnohých národov Božie obživenie. Jeden z takýchto prúdov prišiel na začiatku 20. storočia, keď po celom svete skupiny kresťanov túžiacich po Bohu prežívali obrodenie svojho kresťanského života. Stávalo sa to znovu a znovu, keď sa otvárali pre Ducha Svätého a dostávali jeho naplnenie a zmocnenie. Tento prúd alebo hnutie sa rýchlo šírilo po celom svete. Patríme teda do veľkej rodiny protestantských, evanjelikálnych cirkví.

Sme cirkev letničného (turíčneho) či charizmatického smeru, ku ktorému sa dnes na svete hlási viac ako pol miliardy veriacich. Na Slovensku sa až do polovice 20. storočia vyskytovali letničné cirkevné zbory len zriedkavo. Silný nárast nastal po vojne, najmä príchodom repatriantov z okolitých krajín. Pôvod zboru ACS v Nesvadoch je úzko spätý s rokom 1948, keď sa presídlené rodiny letničného vyznania z Maďarska, hlavne z okolia Kiskőrösa, začali schádzať po domoch na modlitebné stretnutia a domáce bohoslužby (v Nesvadoch a v Imeli). Podobne sa schádzali aj repatrianti z Békéšskej Čaby v Svätom Petri, a z Bakonycsernye vo Dvoroch nad Žitavou, ktorí sa neskôr pripojili k nesvadskému zboru ako kazateľské stanice. Zbor AC Nesvady pôsobil misijne v Nových Zámkoch, Komárne, a to zakladaním nových zborov, ako aj väzenskou a rómskou službou.

Našou víziou je každý deň rásť v poznávaní Boha cez osobný vzťah s ním a zároveň prinášať nádej ľuďom, ktorí Ježiša ešte osobne nepoznajú. Pridáš sa?

Program / Oznamy

Ste srdečne vítaní

10:00

24. nov (Ne)
Bohoslužby
Janko L.

10:00

1. dec (Ne)
Bohoslužby
Matej Wittgruber

10:00

8. dec (Ne)
Bohoslužby
Janko L.

10:00

15. dec (Ne)
Bohoslužby
Matúš Moyzes

10:00

22. dec (Ne)
Bohoslužby
Janko L.

Najnovšie nahrávky

Vypočujte si kázne z našich Bohoslužieb

November

Október

27

Okt
O manželstve Michal Barcik

20

Okt

Kontakt

Zhromaždenia počas týždňa

Nedeľa ráno: Bohoslužby o 10:00

Utorok modlitebné stretnutie o 18:30

Piatok modlitebné stretnutie o 20:00

Pastor:

  • ThDr. Ioan Dinu Lakatos, PhD.
  • +421 907 335 837

Novozámocká 1187/47
946 51 Nesvady